GO Fastighet – fastighetsskötsel som ni vill ha det

3–2–1–GO!

Vi som ligger bakom GO kommer med bred kunskap och erfarenheter från ett flertal olika områden. Det gör att vi ser på saker med delvis nya ögon och tar med oss insikter om vad som fungerar bra i andra branscher.

Med hjärtat i fastighetsservice har vi utvecklat vår kompetens, våra certifieringar och vårt nätverk av samverkande entreprenörer.

Idag är GO ett företag litet nog att uppträda flexibelt, men tillräckligt stort för att kunna vara konkurrenskraftigt i upphandlingar mot större aktörer.

Läs mer om oss

Våra kunder

© 2024 GO™ fastighet | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket