Fastighetsskötsel balkonger

Fastighetsservice

Vi tar hand om allt avhjälpande underhåll, enklare reparationer, byggservice och övriga servicearbeten helt utifrån era behov och er vision för fastigheten. Vår utgångspunkt är alltid ett långsiktigt åtagande och att kundanpassa vår leverans, så att ni ska ha rätt service, i rätt tid och till rätt pris. Därför arbetar vi med planerat underhåll, där vi proaktivt hjälper till att identifiera, planera och utföra det praktiska underhåll fastigheten faktiskt behöver. För att kunna erbjuda en bred leverans har vi ett stort nätverk av samverkande specialister som kan hjälpa oss att hjälpa er med skötseln av er fastighet.

  • Fastighetsskötsel/Fastighetsservice
  • Driftteknik
  • Tillsyn/skötsel/felavhjälpande underhåll
  • Underhållsplaner
  • SBA
  • Jour

Hör av dig...

Ring oss Mejla oss
© 2024 GO™ fastighet | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket