Om oss

”Kom i tid så har ni redan levererat över förväntan.”

Det fick vi höra när vi etablerade oss i fastighetsbranschen. Givetvis är det inte så, men det är ett påstående med direkt koppling till den insikt som ligger till grund för vad vi vill att GO ska vara. För oss är det självklart att våra kunder ska kunna ha precis lika högt ställda förväntningar på professionalism i vår bransch som i alla andra. Därför ligger vårt fokus på att alltid leverera i tid och med hög kvalitet. Det är med ett tydligt fokus på nöjda kunder vi kan förtjäna förtroendet det innebär att ombesörja skötseln av er fastighet eller utemiljö. Vi gör det genom att aktivt arbeta med kommunikation och dokumentation, såväl mot kund som internt. Och genom att hålla givna offerter och tidsplaner. Vi gör det genom att erbjuda det vi är bra på och leverera utifrån våra högt satta kvalitetsnormer.

GO erbjuder inga stora dyra förvaltningspaket, utan vi har valt att fokusera på skräddarsydda lösningar för er fastighets alla underhållsbehov.

Vi gör det för att du som kund alltid ska veta vad du betalar för och att det aldrig ska vara mer än det du behöver. Och vi sätter en ära i att vara transparenta, att du alltid ska ha all den information du behöver oavsett om det gäller fakturaunderlag, förändrade förutsättningar i ett projekt eller dokumentation av utfört arbete. Ordning och reda skapar förtroende. Det är vad vi tror på och det är så vi vill ha det.

© 2024 GO™ fastighet | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket