Utemiljö

Vi ser utemiljön som en ofta lite bortglömd pärla i många fastighetsbestånd. Vi sätter stolthet i att kunna leverera en bra skötsel av er utemiljö kopplat till era ambitioner för att nå en så trivsam och fin utemiljö som möjligt. Även här har vi ett stort nätverk av samverkande specialister för att kunna leverera en så bred kunskap som möjligt med så bra kvalité som möjligt. Vi vill långsiktigt med hög kvalitét, hög miljöhänsyn och så hög effektivitet som möjligt få förtroendet  att tillsammans med er ta hand om fastighetens utemiljö.

  • Trädgårdsskötsel
  • Vinterskötsel
  • Finplanering
  • Trädgårdsentreprenader
  • Trädvård
  • Trädvårdsplaner
  • Lekplatsbesiktningar
  • Jour/beredskap

Hör av dig...

Ring oss Mejla oss
© 2024 GO™ fastighet | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket